صورت‌ وضعيت و تعديل

این بخش از نرم‌افزار «تدکار» امکان تهیه و رسیدگی به ریز متره، خلاصه متره، صورت وضعیت و تعدیل را برای دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران فرآهم آورده و از توانایی‌های زیر برخوردار است.

 • امکان خواندن ریزمتره از Excel.
 • ساده‏‌نویسی برای نوشتن حروف فارسی و انگلیسی و اعداد به صورت ترکیبی.
 • امکان استفاده از کتاب فهرست‏‌بها و افزودن یک فصل، رشته و یا چند ردیف.
 • تعریف ریزمتره برای بخش‏های مختلف پروژه.
 • امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‌‏های متره.
 • ورود اطلاعات ریزمتره راه‏‌سازی و ریزمتره ساختمان به طور یکجا.
 • فرمول‏‌نویسی برای هر ردیف و هر سلول (طول، عرض و...) در متره.
 • تفکیک احجام پیمانکار ناظر، مشاور، مدیریت طرح و کارفرما.
 • فیلتر براساس رسته، رشته، بخش، صورت‏مجلس، نوع ردیف، بخش، شرح عملیات یا ملاحظات.
 • توانایی تهیه برآورد پروژه براساس فهرست‌های بها.
 • نمایش مغایرت‏های فهرست‏‌بهایی.
 • نمایش ردیف‏‌های مرتبط با هر ردیف
 • امکان انتقال ستون‏‌های پیمانکار به سایر دست‏‌اندرکاران و یا برعکس.
 • كپی ریز متره ردیف یا ردیف‏‌های یک بخش، به ردیف یا بخش دیگر.
 • نقل ریزمتره و خلاصه متره یك پروژه به پروژه دیگر.
 • امکان درج ردیف بین ردیف‏‌های ریزمتره.
 • مشاهده احجام پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما به طور هم‏زمان.
 • مشاهده مقادیر متره موقت قبل به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما در متره جاری.
 • امکان حذف ردیف‏‌های انتخابی.
 • امکان تخصیص صورت‌جلسه به یک یا چند ردیف ریزمتره.
 • امکان الصاق هر نوع فایل به صورت جلسه.
 • افزایش یک ردیف به طوری که داده‏‌های ردیف بالایی در ردیف پایینی کپی شود.
 • نمایش داده‌ها به ترتیب ورود اطلاعات، ردیف، بخش، صورت‌مجلس و احجام.
 • ارسال تمامی گزارش‌های متره به Word.
 • دریافت گزارش ریزمتره به ترتیب‌های دلخواه کاربر و گزارش خلاصه متره.
 • گزارش از یک یا چند صورت‏مجلس.
 • گزارش‏ ریزمتره به صورت تجمعی یا به تفکیک هر بخش.
 • گزارش ریزمتره به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما و مدیریت‏‌ طرح با رنگ دلخواه.
 • گزارش ردیف‏‌های هر فصل در صفحه مجزا و یا پیوسته.
 • توانایی استفاده از رشته‏‌های گوناگون فهرست‏‌بها در یك پروژه.
 • امکان دریافت اطلاعات از .Excel
 • نقل متره به تفكیك بخش‌های مختلف كار در صورت‏‌وضعیت.
 • امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‏‌های پروژه.
 • اعلام مغایرت‏‌ها در پروژه و امکان گزارش‏‌گیری از آنها.
 • امكان نقل اطلاعات از یك پروژه به پروژه دیگر.
 • امكان تبدیل فهرست‏‌بهای یك سال به سال دیگر.
 • امكان ارسال ستون‏‌های برآورد به صورت انتخابی به Excel .
 • فیلتر کردن ردیف‏‌ها.
 • امکان خواندن اطلاعات صورت‏‌و‌‌ضعیت از برآورد اولیه.
 • امکان ورود صورت‏‌وضعیت برای موقت‏‌های مختلف.
 • امکان انتقال مصالح پای‏کار به هر فصل دلخواه در هر صورت‏‌وضعیت.
 • مقایسه برآورد و صورت‏‌وضعیت به طور ردیفی، فصلی و یا کلی.
 • گزارش خلاصه مالی تفضیلی رشته‏‌ها.
 • دریافت گزارش‏‌ها به صورت کلی یا به تفکیک هر بخش.
 • ایجاد ضرایب مختلف به هر تعداد دلخواه.
 • ضرب شدن ضرایب به هر شکل مورد نظر کاربر.
 • امكان اعمال ضریب در مقدار و یا بهای ‌واحد.
 • امکان اعمال ضرایب مختلف به بخش‌های مختلف.
 • اعمال ضریب بر روی یك ردیف‌،یک فصل، یك رشته و یا كل پروژه.
 • امکان مقایسه ضرایب برآورد با ضرایب صورت‌وضعیت در هر پروژه.
 • بانك اطلاعاتی مستندات مقادیر مصالح مصرفی مشمول حمل.
 • نمایش مراجع مـورد استفـاده برای ‌محاسبه مقادیر مصالح مصرفی.
 • اضافه کردن ردیف‌های مربوط به حمل به صورت‌وضعیت.
 • روش‌های محاسبه مقادیر مصالح مصرفی برای فهرست‌های بهای سال‌های مختلف.
 • تفكیك مسافت در جاده‌های‌ آسفالتی، خاكی یا شنی با هر ضریب دلخواه
 • امكان انتخاب هر نوع مسیر برای مسیر حمل مصالح.
 • وارد کردن مسیرهای مختلف برای یک نوع کالا.
 • گزارش مقادیر مصالح مصرفی و حمل مصالح و ارسال آنها به Word و Excel.
 • شاخص‌های تعدیل فصلی، رشته‏‌ای و کلی برای سال‌های مختلف و قابلیت به‌‏روزآوری.
 • محاسبه تعدیل با مقادیر پیمانكار، ناظر، مشاور، کارفرما، مدیریت طرح و محاسبه تعدیل برآورد.
 • محاسبه مبلغ كاركرد در هر دوره (Interpolation).
 • تعریف فصل برای تعدیل ردیف‌های مصالح پای‏كار.
 • محاسبه تعدیل با واردكردن جمع فصل‌ها.
 • محاسبه تعدیل با شاخص‏‌های میانگین برای دوره تاخیر غیرمجاز.
 • امكان تغییر درصد و تعداد اعشار ضریب تعدیل.
 • تعریف سال و دوره علی‏‌ا‌لحساب برای شاخص دوره‏‌های اعلام نشده.
 • امکان تعریف شاخص جدید برای فصل‌ها و رشته‌های جدید.
 • محاسبه شاخص‌ها در زمان تاخیر غیرمجاز یک پروژه یا زیر پروژه.
 • امكان انتقال محاسبات تعدیل به Excel و Word.
 • انتقال شاخص‌های یك پروژه به پروژه دیگر.

جهت مشاهده نمونه گزارش‌ها، روی عکس زیر کلیک نمایید:

کاربران ما

go to top
درباره ما
آموزش
تدکار
ارتباط با ما
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال‌آل‌احمد، خیابان هفتم، پلاک 33، واحدهای 8 و 11
41668000 (30 خط)
41668800 فکس

Instagram Linkedin Telegram

سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان فناوری اطلاعات ایران
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
logo-samandehi
برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق